MAKLUMAN

Berdasarkan Seksyen 36 Akta Pembangunan Sukan 1997, mana-mana syarikat yang berhasrat untuk menjalankan apa-apa aktiviti sukan hendaklah memohon suatu lesen kepada Pesuruhjaya. Peraturan-Peraturan Pembangunan Sukan (Pelesenan) 2019 menetapkan permohonan lesen hendaklah tidak kurang daripada 30 hari bagi aktiviti sukan tempatan dan tidak kurang daripada 90 hari bagi aktiviti sukan antarabangsa sebelum tarikh aktiviti sukan itu dilaksanakan.

#TeamKBS
#TeamPJS
#TowardsSportingNation
#KeluargaMalaysia