• PERTIKAIAN BADAN SUKAN
  • PERKARA DASAR, PELAPORAN, MESYUARAT DAN TWG
  • AKTA, PERATURAN & GARIS PANDUAN
  • PROGRAM PEMBANGUNAN BADAN SUKAN
  • JARINGAN KERJASAMA DALAM/ LUAR NEGARA, DAN PENYELIDIKAN