• MENTADBIR DAN MENGUATKUASAKAN AKTA PEMBANGUNAN SUKAN 1997
  • MENDAFTARKAN BADAN SUKAN
  • MENGAWAL SELIA  DAN MEMANTAU BADAN SUKAN
  • MENANGANI ISU BADAN SUKAN
  • PERLESENAN DAN KELULUSAN PENGANJURAN ACARA SUKAN
  • MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN SEBAGAI STRATEGI KEARAH PEMBANGUNAN DAN TADBIR URUS BADAN SUKAN YANG CEMERLANG