Latar Belakang


  • 11 April 1996 – Y.A.B. Tun Dr Mahathir Mohamad semasa merasmikan Konvensyen Sukan Kebangsaan telah mencadangkan supaya sebuah akta sukan digubal.
  • Tujuan – menangani masalah kemerosotan prestasi sukan dan kawalan peruntukan kewangan kerajaan.
  • 7 Mei 1997 – Jemaah Menteri meluluskan Rang Undang-Undang.
  • 1 Januari 1998 – Akta Pembangunan Sukan 1997 dikuatkuasakan.
  • Pesuruhjaya dilantik oleh Menteri Belia dan Sukan.
  • 1 Januari 1998 – Pejabat Pesuruhjaya Sukan ditubuhkan.
  • Pejabat Pesuruhjaya Sukan – bertanggungjawab untuk mentadbir dan menguatkuasakan Akta Pembangunan Sukan 1997 .