VISI

Merealisasikan pembangunan pentadbiran sukan yang berkualiti

MISI

Memastikan badan sukan bergerak secara terselaras melalui penguatkuasaan Akta Pembangunan Sukan 1997.

OBJEKTIF
 
  1. Mewujudkan suasana selesa agar individu, pegawai sukan, penaja dan para akademik mampu memberi sumbangan yang optimum kepada sukan negara.
  2. Memastikan organisasi sukan dan organisasi lain yang terlibat dengan aktiviti sukan menyumbang kepada pembangunan sukan negara.