1.  Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia menetapkan Piagam Pelanggan seperti berikut:
       
       1.1    Pendaftaran badan sukan dalam tempoh tujuh(7) hari;
       1.2    Pindaan perlembagaan badan sukan dalam tempoh empat belas(14) hari;
       1.3    Lesen dan penganjuran acara sukan dalam tempoh satu(1) hari;
       1.4    Carian maklumat dalam tempoh satu(1)hari; dan
 
2.  Mengambil tindakan terhadap aduan diterima dan membuat siasatan dalam tempoh tujuh(7) hari.
 
Pelaksanaan piagam pelanggan adalah tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan dalam tempoh waktu bekerja serta memenuhi kehendak Akta Pembangunan Sukan 1997 dan peraturan-peraturan yang berkaitan.
 
 

 
 
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI
PENDAFTARAN BADAN SUKAN 2018
 


PIAGAM PELANGGAN

STANDARD

BULAN

JUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

JUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARD

PENCAPAIAN (%)

Meluluskan pendaftaran badan sukan dalam tempoh Tujuh  (7) hari dengan syarat memenuhi garis panduan yang ditetapkan.

 

Tempoh Tujuh (7) hari setelah lengkap semua dokumen yang diperlukan dan memenuhi garis panduan yang ditetapkan

JAN

86

-

100%

FEB

62

 -

100% 

MAC

79

 -

100% 

APR

40 

-

100% 

MEI

43

100%

JUN

19 

100% 

JULY

36 

100% 

OGOS

43 

100% 

SEPT

 

 

 

OKT

 

 

 

NOV

 

 

 

DIS