1. Memberi keputusan bagi permohonan

     1.1  Pendaftaran badan sukan dalam tempoh tujuh (7) hari;

     1.2  Pindaan perlembagaan badan sukan dalam tempoh empat belas (14) hari;

     1.3  Lesen dan penganjuran acara sukan dalam tempoh satu (14) hari;

     1.4  Carian maklumat dalam tempoh satu (1) hari; dan

2. Mengambil tindakan terhadap aduan diterima dan membuat siasatan dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

Perlaksanaan piagam pelanggan adalah tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan dalam tempoh waktu bekerja serta memenuhi kehendak Akta Pembangunan Sukan 1997 dan peraturan-peraturan yang berkaitan.