Kuala Lumpur, 1 Disember 2018 – Permulaan bagi tahun 2019 bagi Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia apabila operasi pejabat ini telah berpindah dari Pejabat di Taman Teknologi Malaysia ke Kuala Lumpur Sport City, Bukit Jalil. Ini merupakan langkah awal pengurusan dalam memberikan keselesaan kepada semua pelanggan yang berurusan di pejabat ini. Alamat baru adalah seperti berikut :

                                  Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia

                                     Aras 2, Gimnasium 3

                                     Kuala Lumpur Sport City

                                     57000 Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

 

Segala urusan berkaitan penghantaran dokumen, khidmat nasihat dan sebarang urusan lain hendaklah menggunakan alamat terkini pejabat tersebut.

Walau bagaimanapun, talian telefon, faks ditutup buat sementara dan akan mula dan berkuatkuasa pada 19 Disember 2018.