Kota Kinabalu, 23 Jan 2020 - Pejabat Pesuruhjaya Sukan Negeri Sabah telah mengadakan satu Mesyuarat Pengurusan Bil 1/2020 bersama kakitangan yang dipengerusikan oleh Puan Sempini Binti Langiton,Pesuruhjaya Sukan Negeri Sabah. Objektif mesyuarat ini adalah untuk membincangkan urus tadbir pejabat dan laporan dari setiap unit bagi tujuan penyelarasan dan perancangan yang berkualiti sepanjang tahun.untuk makluman Pejabat Pesuruhjaya Sukan Negeri Sabah mengawalselia sebanyak 898 badan sukan di Negeri Sabah