STATISTIK PENDAFTARAN BADAN SUKAN BAGI TAHUN 2014

 

 

 

BULAN

 

JUMLAH TERIMA

 

LULUS

 

JUMLAH

 

JAN

 

FEB

 

MAC

 

APR

 

MEI

 

JUN

 

JUL

 

OGO

 

SEP

 

OKT

 

NOV

 

DIS

 

LULUS

 

TOLAK

SEDANG PROSES/ KUIRI

JUMLAH DAFTAR

 

JANUARI

160

38

82

18

7

7

2

-

1

-

-

 2

-

157

2

5

93

 

FEBRUARI

147

-

70

32

6

5

6

-

-

2

2

 -

1

124

2

37

191

 

MAC

141

-

-

11

22

11

12

4

2

2

1

1

-

64

1

107

80

 

APRIL

80

-

-

-

5

12

18

16

4

5

6

-

1

66

-

75

51

 

MEI

83

-

-

-

-

2

5

16

7

1

-

 -

 1

32

-

263

41

 

JUN

83

-

-

-

-

-

1

35

8

6

2

 1

-

53

-

295

56

 

JULAI

86

-

-

-

-

-

-

26

16

20

7

 -

 2

71

-

246

99

 

OGOS

73

-

-

-

-

-

-

-

8

6

21

 12

 6

55

-

277

49

 

SEPTEMBER

80

-

-

-

-

-

-

-

-

3

23

 14

7

47

-

335

45

OKTOBER

82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

10

15

32

-

287

75

NOVEMBER

 105

-

 -

 -

-

-

-

 -

 -

-

-

 7

20

27

-

 390

 47

DISEMBER

 82

-

 -

 -

-

-

-

-

 -

-

-

 -

 4

4

 1

472

59

 

JUMLAH

 

1010

38

152

61

40

37

44

97

46

45

69

47

57

733

6

2349

886


·       *  Permohonan yang tidak lengkap akan dihantar kembali kepada Badan Sukan berkenaan (kuiri) dan badan sukan hendaklah menjawab kuiri dalam tempoh 30 hari.