Pada 14 Mei 2017 lalu, Pejabat Pesuruhjaya Sukan (PPS) menjadi urus setia bagi menyelaras Mesyuarat Agung Persatuan Silambam Malaysia. 
Mesyuarat ini diadakan bertujuan untuk memilih dan melantik Ahli Jawatankuasa baru bagi menggantikan Jawatankuasa Ad-Hoc setelah pendaftaran 
badan sukan ini digantung oleh Pejabat Pesuruhjaya Sukan. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Dato’ Nik Mahmud bin Nik Yusof, 
Pengerusi Jawatankuasa Ad-Hoc Persatuan Silambam Malaysia dengan dihadiri oleh 11 badan gabungan Persatuan Silambam Negeri dari seluruh Malaysia. 
Mesyuarat ini telah berjaya dilaksanakan tanpa sebarang isu.
LOKASI KAMI
tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Lot  G-R-1 Enterprise 4,

Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil  57000  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800/01 
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable