Pada 3 dan 4 November 2017 yang lalu, Pejabat Pesuruhjaya Sukan (PJS) telah mengadakan Kursus Pengurusan Organisasi Badan Sukan (KPOBS) Peringkat Zon Utara yang melibatkan semua badan sukan baru berdaftar bagi Negeri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang.
Seramai 61 orang peserta dari badan sukan baru berdaftar telah menyertai kursus ini yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman berkenaan pengurusan badan sukan di samping memberi pendedahan berkaitan peranan dan tanggungjawab dalam pengurusan mesyuarat dan Maklumat Yang Kena Beri (MYKB) serta peranan Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia. Perasmian kursus ini telah disempurnakan oleh Pesuruhjaya Sukan Malaysia, Dato’ Zaiton binti Othman.