128 April 2014 – Pejabat ini telah menganjurkan Kursus Pengurusan Organisasi Badan Sukan Siri 1/2014 bertempat di The Regency Tanjung Tuan Beach Resort, Port Dickson pada 25 – 27 April 2014. Seramai lima puluh lapan (58) orang peserta yang terdiri daripada wakil-wakil dua puluh sembilan (29) buah badan sukan pelbagai peringkat dan sukan telah hadir menyertai kursus tersebut.

Kursus ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada para pemegang jawatan mengenai Akta Pembangunan Sukan 1997, peranan dan tanggungjawab pemegang jawatan dalam badan sukan, Memberi pengetahuan tentang tatacara pengurusan mesyuarat, peraturan dan perlembagaan badan sukan yang perlu dipatuhi dan tanggungjawab terhadap Pejabat Pesuruhjaya Sukan dan memberi kesedaran dan pendedahan berkaitan kepentingan integiriti dan pencegahan rasuah di dalam pengurusan badan sukan.

YBrs. Puan Siti Nazariah Abdul Razak, Penolong Pesuruhjaya Sukan Kanan mewakili Pesuruhjaya Sukan Malaysia telah sudi untuk menyampai sijil penyertaan kepada para peserta dan sekaligus menutup kursus berkenaan.
LOKASI KAMI

tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Aras 2, Gimnasium 3,

Kuala Lumpur Sports City,
57000 Seri Petaling  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800  
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable