Untuk makluman pengguna Sistem Maklumat Badan Sukan (ROSA), capaian bagi ROSA telah diperbaiki dan boleh dicapai melalui URL https://rosa.kbs.gov.my .
Segala kesulitan amatlah dikesali.