Untuk makluman pengguna Sistem Maklumat badan Sukan (ROSA), satu sesi pengujian bagi pembayaran secara atas talian dijangka akan dilakukan pada 1 November 2017 sehingga tarikh yang akan dimaklumkan. Sehubungan dengan itu, bagi tujuan pembayaran pendaftaran badan sukan boleh dilakukan melalui kaedah bayaran menggunakan wang pos yang digunapakai sebelum ini. Sebarang pertanyaan berkenaan bayaran pendaftaran boleh diajukan di talian berikut: 03-89944800.