•     Bertanggungjawab ke atas hal-hal kewangan, pentadbiran, perkhidmatan, pembangunan organisasi dan pembangunan personel pejabat.

    •     Menyelenggara dan memantau perisian dan perkakasan teknologi maklumat termasuklah rangkaian.

    •     Menganjur dan menyelaras aktiviti Hari Bertemu Pelanggan

    •     Menyelaras program-program publisiti dan perhubungan awam pejabat.
LOKASI KAMI
tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Lot  G-R-1 Enterprise 4,

Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil  57000  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800/01 
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable