NAZIRAN DAN PEMANTAUAN

    Melaksanakan program pemantauan ke atas badan sukan
    
    Melaksanakan program penilaian tadbir urus (star rating) badan sukan
    
    Memproses laporan Maklumat Yang Kena Beri (MYKB) badan sukan

    Mengemaskini rekod dan maklumat badan sukan

 

PENGUATKUASAAN

    Mengurus isu, pertikaian dan aduan badan sukan
    
    Melaksanakan program berkaitan pengurusan isu dan pertikaian badan sukan
    
    Menyelaras rekod dan pelaporan berkaitan isu dan pertikaian badan sukan
    
    Mengurus tindakan penggantungan badan sukan

    Urusetia Jawatankuasa Ad-hoc badan sukan

    Urusetia bersama Panel Penasihat Sukan dan Jawatankuasa yang berkaitan
LOKASI KAMI
tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Lot  G-R-1 Enterprise 4,

Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil  57000  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800/01 
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable