PEMBANGUNAN DASAR

    Merangka pelan, strategi, hala tuju dan perancangan program bagi mencapai objektif
    Pejabat Pesuruhjaya Sukan
    
    Mengkaji dan mengemaskini Akta Pembangunan Sukan 1997
    
    Menyediakan garis panduan, pekeliling-pekeliling dan peraturan-peraturan berkaitan
    dengan pelaksanaan Akta

LESEN

    Mengkaji dan meluluskan permohonan lesen penganjuran acara sukan
    
    Mengkaji dan memperakukan permohonan tawaran untuk menjadi tuan rumah bagi penganjuran
    acara sukan antarabangsa
    
    Menyemak dan menguatkuasakan peraturan-peraturan pelesenan

ADUAN DAN ISU BADAN SUKAN

    Menyediakan tatacara/prosedur siasatan
    
    Mengkaji aduan dan menjalankan siasatan ke atas aduan yang diterima
    
    Menyediakan laporan siasatan dan memperakukan cadangan penyelesaian
    
    Menyediakan laporan siasatan dan memperakukan cadangan keputusan kepada YB Menteri

LOKASI KAMI
tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Lot  G-R-1 Enterprise 4,

Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil  57000  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800/01 
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable