PENDAFTARAN

     Mengurus, menyemak dan meluluskan pendaftaran badan sukan
    
     Penggantungan dan pembatalan badan sukan
    
     Menimbang rayuan terhadap keputusan penggantungan dan pembatalan badan sukan
    
     Mewujud dan menyelenggara maklumat pendaftaran badan sukan
    

PERLEMBAGAAN

     Menggubal model perlembagaan badan sukan
    
     Mengkaji,menyemak dan meluluskan pindaan perlembagaan
LOKASI KAMI
tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Lot  G-R-1 Enterprise 4,

Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil  57000  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800/01 
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable