• MENTADBIR DAN MENGUATKUASAKAN AKTA PEMBANGUNAN SUKAN 1997
  • MENDAFTARKAN BADAN SUKAN
  • MENGAWAL SELIA  DAN MEMANTAU BADAN SUKAN
  • MENANGANI ISU BADAN SUKAN
  • PERLESENAN DAN KELULUSAN PENGANJURAN ACARA SUKAN
  • MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN SEBAGAI STRATEGI KEARAH PEMBANGUNAN DAN TADBIR URUS BADAN SUKAN YANG CEMERLANG

 

 

tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Lot  G-R-1 Enterprise 4,

Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil  57000  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800/01 
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable