• PERTIKAIAN BADAN SUKAN
  • PERKARA DASAR, PELAPORAN, MESYUARAT DAN TWG
  • AKTA, PERATURAN & GARIS PANDUAN
  • PROGRAM PEMBANGUNAN BADAN SUKAN
  • JARINGAN KERJASAMA DALAM/ LUAR NEGARA, DAN PENYELIDIKAN
LOKASI KAMI
tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Lot  G-R-1 Enterprise 4,

Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil  57000  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800/01 
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable