VISI
Peneraju kecemerlangan tadbir urus badan sukan di Malaysia menjelang 2015.

MISI
Memastikan badan sukan ditadbir secara demokratik dan teratur selaras dengan Akta Pembangunan Sukan 1997 dan Perlembagaan.

OBJEKTIF
Mewujudkan suasana kondusif kepada semua yang terlibat dalam aktiviti sukan ke arah pembangunan sukan negara.
LOKASI KAMI
tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Lot  G-R-1 Enterprise 4,

Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil  57000  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800/01 
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable