Pejabat Pesuruhjaya Sukan (PPS) berazam untuk memproses, meluluskan dan mendaftarkan permohonan dengan pantas dan efisyen dalam tempoh-tempoh berikut:

Aktiviti Masa*
Pendaftaran Badan Sukan 7 hari
Pindaan Perlembagaan 14 hari

Lesen dan Kelulusan Penganjuran Acara Sukan

1 hari
Carian Maklumat 1 hari 


* Tempoh piagam adalah mengikut bilangan hari bekerja serta tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan.
LOKASI KAMI
tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Lot  G-R-1 Enterprise 4,

Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil  57000  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800/01 
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable