1. Memberi keputusan bagi permohonan

     1.1  Pendaftaran badan sukan dalam tempoh tujuh (7) hari;

     1.2  Pindaan perlembagaan badan sukan dalam tempoh empat belas (14) hari;

     1.3  Lesen dan penganjuran acara sukan dalam tempoh satu (14) hari;

     1.4  Carian maklumat dalam tempoh satu (1) hari; dan

2. Mengambil tindakan terhadap aduan diterima dan membuat siasatan dalam tempoh tiga puluh (30) hari.

Perlaksanaan piagam pelanggan adalah tertakluk kepada permohonan yang lengkap dan dalam tempoh waktu bekerja serta memenuhi kehendak Akta Pembangunan Sukan 1997 dan peraturan-peraturan yang berkaitan.

 

 

LOKASI KAMI

tel
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia,
Aras 2, Gimnasium 3,

Kuala Lumpur Sports City,
57000 Seri Petaling  

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03-8994 4800  
Fax: 03-8994 4810 
Email : pps@kbs.gov.my

    Gov 1GovUc kbs
    MAMPU MDEC MSN
    PMO IPPBM
        ISN IYC PSM
    ROS ROY YAKEB
Go to top
BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable