Sepanjang pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan(PKP) 3.0 sehingga 28 Jun 2021,mana-mana badan sukan yang berdaftar di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997 yang berhasrat mengadakan Mesyuarat Agung dan pemilihan jawatankuasa dinasihatkan secara dalam talian