Pemakluman Penangguhan Mesyuarat Agung Badan Sukan perlu dibuat secara manual kepada Pejabat Pesuruhjaya Sukan atas sebab penambahbaikan fungsi di "Penangguhan Mesyuarat" sistem eROSA buat sementara waktu. Laporan MYKB boleh dihantar seperti biasa di Menu Penghantaran MYKB.  - 28 September 2021