Pendaftaran Badan Sukan boleh dilakukan secara atas talian melalui :

Daftar Badan Sukan